لیست پخش سریع

پندارداوکینز جلسه بیست و یکم

1 K بازدید

admin

کودکی، سو استفاده و رهایی از دین عنوان فصل نهم از کتاب " پندار خدا" نوشته ریچارد داوکینز است. آقای داوکینز مدعی است آموزشهای دینی سبب کوته فکری، تعصب و ایجاد ترس در کودکان می شود. در این جلسه آقای طباطبایی به این مطلب می پردازد که آیا آموزش مسایل دینی به کودکان در دوران کودکی کار درستی است؟ آیا این آموزش ها باید اجباری باشد؟ آیا این آموزش ها به ضرر کودکان نیست؟ ترس از خدا و ترس از دوزخ و احساسات کودکان، نصیحت لقمان به فرزندش نمونه آموزش دینی کودکان و خوشحالی اهل ایمان از عذاب بی دینان از دیگر مطالبی است که در این جلسه مطرح می شود.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر