لیست پخش سریع

پندارداوکینز جلسه بیست ودوم -بخش اول آخر فصل 8

1 K بازدید

admin

این بخش پاسخ به این سوال است که : ریچارد داوکینز در قسمت پایانی فصل 8 در صفحه 227 کتاب "پندار خدا" قرآن را به کشکولی تشبیه می کند که در آن آیات صلح و جنگ هردو وجود دارد و هرکسی هرکدام را بخواهد مستمسک قرار می دهد. پس چه تفاوتی میان اسلام گرایان افراطی و دیگر مسلمانان است؟ آیا این آیات در تناقض با یکدیگر است؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر