لیست پخش سریع

پندارداوکینز جلسه بیست ودوم -بخش دوم

1 K بازدید

admin

این بخش پاسخ به سوالاتی در مورد مطالب فصل نهم کتاب "پندار خدا" نوشته آقای داوکینز است. آیا می توان گفت امید به خداوند و شکرگذاری به درگاه خداوند باید قبل از ترس از خداوند به کودکان آموزش داده شود؟ آیا می توان اصرار بی دینان در عدم آموزش دیانت به کودکان را نشانه مطلق گرایی و مصداق مبارزه با آزادی دانست؟ نقش آموزش درست والدین در آموزش فرزندان، ادعای آقای داوکینز بر اینکه تکرار و آب و تاب موضوع جهنم نشانه دروغ بودن داستان آن است، مقایسه سو استفاده فکری و جسمی با آموزش دیانت، آیا بهتر نیست به جای عبارت بچه مسلمان از عبارت بچه والدین مسلمان استفاده شود؟ استفاده از گنجینه های سنتی ادیان بدون باور به خداوند

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر