لیست پخش سریع

پندار داوکینز فصل دهم –بخش اول (جلسه بیست و سوم)

1 K بازدید

admin

آقای داوکینز در فصل دهم که آخرین فصل کتاب " پندار خدا" نیز می باشد عدم باور به وجود خداوند را تلویحاً به عنوان "یک خلاء چشمگیر" می پذیرد و سعی دارد جایگزین هایی به جای باورهای دینی معرفی کند. تبیین، نصیحت، تسلی و الهام را از فواید دین نقل قول می کند و تلاش دارد با جایگزین هایی خارج از دین به این فواید برسد. علم و هنر و انسانیت ( اومانیسم) عشق ورزیدن به زندگی در این جهان و وقع ننهادن به حیات پس از مرگ و ... از پیشنهادات ایشان است. در بحث آقای طباطبایی به جز این مسائل، مطالب زیر نیز مطرح می گردد: جایگاه خرد در تشخیص نیازهای انسان، احساس مسئولیت، تسلی بخش بودن دیانت، بررسی فواید دیانت، ترس دین داران از مرگ و دیگر ایرادات منتقدان دیانت، مقایسه خیال پردازی کودکان و باور به وجود خدا، خاستگاه الهام در مغز، برتراند راسل و بی ارزش نشدن اندیشه و عشق با نابود شدن انسان، رابطه شهود و علم، مادر تمام برقع ها، جهان های موازی ماکس پلانک و...

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر