لیست پخش سریع

پندار داوکینز پیشگفتار بخش دوم

1 K بازدید

admin

اولین جلسه در بررسی مطالب کتاب " پندار خدا" نوشته آقای ریچارد داوکینز که در آن آقای طباطبایی به بررسی مطالب پیشگفتار کتاب می پردازد. رابطه زیبایی و مسایل متافیزیکی، زیبایی باغ و تفکر درباره باغبان، اجبار در دینداری و نظر اسلام، خداناباوری و نتایج آن، دین و نتایج آن، ظاهربینی و سطحی نگری درقضاوت درباره ارتباط دین و خشونت، شناخت ریشه اصلی خشونتها، نظر اسلام درباره تعصب، آفرینش جهان و قوانین نظام آفرینش، اخلاق سازگار با خداناباوری، تقلید از محیط و آبا و اجداد، بچه مسلمان یا بچه والدین مسلمان، شکوهمندی جهان آفرینش و الهام، توسعه بیخدایی در جهان، چرا پندار؟...

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر