لیست پخش سریع

پندار داوکینز فصل دوم بخش دوم

1 K بازدید

admin

سومین جلسه در بررسی مطالب کتاب " پندار خدا" نوشته آقای ریچارد داوکینز که در آن آقای طباطبایی به بررسی مطالب فصل دوم کتاب می پردازد. خدای شخص وار در قرآن و تورات، مسیح و شخصیت شیربرنجی، هوش های آفریننده باید تکامل یافته باشد، هوش انسانی و سرمنشا آن، وحی و شواهد وجود خدا، چندخداباوری و تک حداباوری، تثلیث در مسیحیت، افکار خرافی و استدلال درباره وجود خدا، آیا اسلام به تک خداباوری یهود بازگشته است، آنان که فکر می کنند خداوند پس از آفرینش جهان آن را رها کرده است...

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر