لیست پخش سریع

پندار داوکینز فصل دوم بخش سوم

2 K بازدید

admin

چهارمین جلسه در بررسی مطالب کتاب " پندار خدا" نوشته آقای ریچارد داوکینز که در آن آقای طباطبایی به بررسی مطالب فصل دوم کتاب ادامه می دهد. سکولاریسم و آبای بنیان گذار آمریکا، اشتباهات دینداران، رفتار پیامبر اسلام (ص) با یهود، قیاس های جز به کل آقای داوکینزدر بررسی ادیان، جایگاه خرد در اسلام، توکل و دعا و تهیه اسباب، احتمال وجود خدا، لاادری گری، قوری چای راسل، احتمال فرضی و احتمال عقلی، شناخت از روی آثار، هوش و شعور در هستی، سوال علم از چگونگی و چرایی، دعا و سنت های الهی...

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر