لیست پخش سریع

پندار داوکینز فصل دوم بخش ششم

2 K بازدید

admin

در ابتدای پنجمین جلسه از بررسی مطالب کتاب "پندار خدا" نوشته آقای ریچارد داوکینز آقای طباطبایی به بررسی مطالب زیر از قسمت پایانی فصل دوم می پردازد: آزمایش بزرگ دعا، شرایط استجابت دعا، آیا با دعا می توان خدا را آزمایش کرد؟، سازگاری دیانت و تکامل، نظرات لامارک و داروین، درباره امکان باکره زایی، حیات در خارج از کره زمین..

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر