لیست پخش سریع

خلاصه بحث مصطفی طباطبایی و مسعود انصاری -بخش دوم

2 K بازدید

admin

آقای دکتر مسعود انصاری که با نام مستعار " دکتر روشنگر" سالها در مخالفت با اسلام و قرآن کتاب نوشته است در چند سال اخیر در برنامه های تلویزیونی خود حملات و انتقاداتی به سخنان آقای طباطبایی داشته است. آقای طباطبایی پس از دیدن یکی از برنامه های ایشان اقدام به پاسخگویی نمود و در آخر حدود 12 ساعت پاسخ از دو طرف در چندین جلسه ارائه گردید. در این ویدئو خلاصه ای در حدود چهل و هشت دقیقه از این مباحث به حضور علاقه مندان تقدیم می گردد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر