لیست پخش سریع

از رویا تا حقیقت وحی –جلسه دوم -بخش پنجم

1 K بازدید

admin

حقیقت وحی، دکتر سروش، مصطفی طباطبایی در این جلسه در ابتدا خلاصه ای از مطالب جلسه قبل مطرح می شود و سپس آقای طباطبایی به سوالات جدید پاسخ می دهد. "رویاهای رسولانه" عنوان مجموعه مقالات دکتر سروش است که مخاطب وحی بودن پیامبر (ص) به معنای مرسوم آن را زیر سوال می برد. تفاوت رویا و وحی چیست؟ تاثیر ریاضت بر وحی؟ ، آیا محمد (ص) مخاطب وحی بوده است یا شاهد آن؟ مکانیسم وحی چگونه است؟ آیا عبارت های مانند اذا البحار سجرت نشانه وجود تناقض در قرآن است؟ آیا در قرآن تناقض وجود دارد؟ آیا جبر و اختیار در قرآن نشانه تناقض است؟ آیا نظریه "رویاهای رسولانه" ابطال پذیر است؟ چه لزومی دارد به وجود نبی اعتقاد داشته باشیم؟ آیا پیشگویی های پیامبر (ص) همه درست بوده است؟ آیا محمد (ص) موید من عند الله بوده است؟ پیامبر امّی به چه معنا است؟ محکم و متشابه در قرآن چه ارتباطی با این بحث دارد؟ چرا پیامبر (ص) تحت تاثیر محیط خود بوده است؟ اگر محمد (ص) ذوب در خدا شده بود دیگر چه احتیاجی به وحی بوده است؟ چه نسبتی بین تمدن جدید و دست آوردهای آن با قرآن وجود دارد؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر

نظرات برای این ویدیو بسته شده است