لیست پخش سریع

از رویا تا حقیقت وحی –جلسه اول –بخش سوم

1 K بازدید

admin

در این مصاحبه آقای طباطبایی به سوالات زیر پاسخ می دهد: مقایسه وحی پیامبر (ص) با رویا و سابقه این مقایسه، آیا محمد (ص) مخاطب وحی بوده است یا شاهد آن؟ درباره رویاهای پیامبر (ص) و تصویر آن در قرآن، آیا محمد (ص) گیرنده وحی بوده است یا پدید آورنده آن؟ آیا مفاهیم به پیامبر وحی شده است یا عین کلمات؟ وحی چگونه بر پیامبر (ص) نازل می شده است؟ ریاضت های پیامبر پیش از بعثت چه ارتباطی با وحی نبوی دارد؟ آیا در قرآن تناقض وجود دارد؟ آیا برای توجیه یا فهم مجازات قرآن نیازی به نظریه پردازیهای جدید داریم؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر

نظرات برای این ویدیو بسته شده است