لیست پخش سریع

از رویا تا حقیقت وحی –جلسه سوم -بخش اول

1 K بازدید

admin

در این جلسه آقای دکترفرهاد بهبهانی در تکمیل مطالب جلسات قبل سوالات زیر را مطرح می کنند: پیش فرض های مورد قبول شما در ورود به قرآن کدام است؟ آیا سوره حمد تنها زبان حال خود پیامبر (ص) بوده است؟ آیا می توان اینگونه فرض کرد که محمد (ص) مخاطب وحی نبوده است و آیاتی که در آنها نشانه هایی از شماتت است تنها زبان حال پیامبر بوده است؟ آیا اعتقاد به تناقض در قرآن و فهم علت انقطاع وحی با پذیرش نظریات دکتر سروش قابل توضیح خواهد بود؟ آیا فهم دقیق قرآن امکان پذیر است؟ چرا اینقدر تفاسیر مختلف وجود دارد؟ آیا وجود محکم و متشابه در قرآن نشانگر غیرقابل فهم بودن آن است؟ آیا اعتقاد به وجود حقیقت مطلق با تحمل و پذیرش مخالفان فکری در تناقض است؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر

نظرات برای این ویدیو بسته شده است