لیست پخش سریع

فراتر از رویا

2 K بازدید

admin

پیش از این آقای طباطبایی نظر خود را درباره نظریه " رویاهای_رسولانه " جناب دکتر سروش بیان کرده بود. اخیراٌ ایشان در یک سخنرانی در بنیاد سهروردی با عنوان " رفرم_و_رویا " خلاصه نظرات خود را به صورتی پخته تر بیان کرده اند. در اینجا آقای طباطبایی نقد های خود را در موارد زیر خلاصه می کند: معنای خوابنامه و رویا، مقایسه وحی و رویا، در کدام موارد باید به دنبال تعبیر رویا بود؟ : 1- احکام قرآن 2- دستورات اخلاقی 3- قصص قرآنی 4- توحید و استدلالات قرآنی 5- مجازات و تعبیرات قرآنی 6- آیات قیامت

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر

نظرات برای این ویدیو بسته شده است