لیست پخش سریع

پاسخ به ادعای وجود تناقض در قرآن قسمت 8

308 بازدید

admin

آیا کسانی که به زنان تهمت ناپاکی میزنند بخشیده میشوند؟ آری (سوره 24 آیه 5) نه (سوره 24 آیه 23). #پاسخ_به_ادعای_تناقض_در_قرآن

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

1 نظر