لیست پخش سریع

تفسیر سوره کوثر

189 بازدید

admin

مقدمه و تشکر از آقای خاکپور و آقای زاهد. سوال اول، تفسیر سوره کوثر به معنای حکمت با اشعار حافظ پاسخ_به_سوالات#

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر