لیست پخش سریع

سوال درباره سنگسار

199 بازدید

admin

پاسخ_به_سوالات# سوال درباره سنگسار و معرفی کتاب "تحقیقی پیرامون حکم رجم" نوشته آقای امیر صادق تبریزی مریوانی

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر