لیست پخش سریع

1399-03-09 دشمنی با میکائیل

241 بازدید

admin

پاسخ_به_سوالات# دشمنی با میکائیل در این ویدیو آقای طباطبایی به سوال زیر پاسخ می دهند: سلام جمعه تون بخیرسوره بقره ایه ۹۸ همیشه برایم سوال بود مگر میشودجبراییل و مکاییل ع را دشمن بود و انکار کرد دیروز مثل جرقه امد به ذهنم وقتی کسی فرادرمانی را با دشمنی انکار میکرد واینکه این ایه چقدر زیبا با کلام خدا وضعیت حال را تشریح و تبیین میکند در رابطه با هوشمندی

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر