لیست پخش سریع

1399-03-10 درباره وسواس

242 بازدید

admin

پاسخ_به_سوالات# در این ویدیو آقای طباطبایی به سوال زیر پاسخ می دهد: من یه مشکل بزرگ دارم که از استاد کمک میخوام. من در نجاست و طهارت وسواس دارم. وقتی میرم دستشویی خیس بیرون میام.احساس میکنم جاهای مختلف بدنم نجس شده. با آب قلیل نمی توانم تطهیر کنم.اگه لوله کشی نباشه ساعتها دستشویی نمیرم. واقعا اذیتم. لطفا راه برون رفت از وسواس را بفرمایید. خدا به شما جزای خیر دهد. #پاسخ_به_سوالات

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر