لیست پخش سریع

آیا پیامبر (ص) بر رسالت خود شهادت می داد؟

214 بازدید

admin

پاسخ_به_سوالات# در این ویدیو آقای طباطبایی به سوال زیر پاسخ می دهد: نماز ما باید طبیعتا همان نمازی باشد که پیامبر می خوانده. یعنی همان اذکار و الفاظ٬ پس آیا پیامبر هم در تشهد نماز شهادت می داده که محمد یعنی خودش رسول خداست و بر خودش و آلش درود می فرستاده؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر