لیست پخش سریع

همسران پیامبر مادران مومنین

237 بازدید

admin

پاسخ_به_سوالات# در این ویدیو آقای طباطبایی به سوال زیر پاسخ می دهد: پیامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان اولی و سزاوارتر است، و همسرانش مادران آنانند، .... آیا همسران پیامبر ص ، بمنزله مادران همه انسانهای مسلمان و همه امت اسلام هستند ؟ با تشکر

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر