لیست پخش سریع

ادعای توهم بودن توحید و توضیحات آقای کاشانی

202 بازدید

admin

پاسخ_به_سوالات# پا سلام از شما بعید بود که انقدر عجولانه نسبت به صحبتهای اقای کاشانی موضع گیری کنید.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر