لیست پخش سریع

درباره فطریه

227 بازدید

admin

پاسخ_به_سوالات# نظر استاد ارجمند در مورد فطریه رو لطفا بپرسید که؛ آیا اصل قرآنی دارد یا صرفا روایی و اخباری است؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر