لیست پخش سریع

حقیقت_سحر چیست؟

301 بازدید

admin

پاسخ_به_سوالات# #پاسخ_به_سوالات داستان #هاروت_و_ماروت چیست و آیا تعلیم سحر هاروت وماروت می تواند جواز #سحر باشد #حقیقت_سحر چیست؟ توضیح آیه ۱۰۱ و۱۰۲ سوره #بقره

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر