لیست پخش سریع

وحدت وجود و وحدت شهود

209 بازدید

admin

پاسخ_به_سوالات# در این ویدیو آقای طباطبایی به سوال زیر پاسخ می دهد: بنده از شما یک سوالی داشتم در مورد وحدت الوجود، وحدت الشهود که در طریقه صوفیه وجود دارد، حکم این موضوعات از نظر قرآن و سنت چیست و همچنین شاعران که این عقیده و نظریه دارند از نظر شما چه راهی را رفته اند؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر