لیست پخش سریع

نداشتن وقت برای مطالعات دینی

241 بازدید

admin

پاسخ_به_سوالات# در این ویدیو آقای طباطبایی به سوال زیر پاسخ می دهد: لطفا از ایشان بپرسید از نظر ایشون یک مسلمان با زمینه کاری غیر دینی (مثلا کارمندی، مهندسی، پزشکی و ...) و زمان ناکافی برای مطالعات دینی عمیق، در برابر سوالها، شبهات، بدفهمی ها و تهمتهایی که در دوران مدرن به دین، شخصیت پیامبر (ص) و قرآن وارد می شود چه باید بکند؟ بویژه وقتی گفتگوها حتی بر نزدیکان نیز موثر نمی افتد و گاهی تذکرهای آرام حتی موجب دلخوری های زیاد می شود؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر