لیست پخش سریع

علت #صلح_امام_حسن (ع) با معاویه چیست؟

310 بازدید

admin

پاسخ_به_سوالات# علت #صلح_امام_حسن (ع) با معاویه چیست؟ #سنت پیامبر بعد از فوت پیامبر چگونه است وبعضی آن را منشاء خرافات می دانند _ آیا #امام_حسن از طرف خدا انتخاب شده است یا مردم او را به امامت انتخاب کرده اند؟_ #صراط_مستقیم

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

1 نظر