لیست پخش سریع

نامحدود بودن خداوند دقیقا به چه معناست؟

385 بازدید

admin

پاسخ_به_سوالات# نامحدود بودن خداوند دقیقا به چه معناست؟ در این ویدیو آقای طباطبایی به سوال زیر پاسخ می دهد: سلام علیکم استاد گرامی. یک شبهه برایم پیش آمده بود این که هرچیزی که وجود داشته باشد بالاخره یک حدی دارد واینکه خداوند متعال وجود دارد ولی حد ندارد چگونه است؟ یعنی نامحدود بودن خداوند دقیقا به چه معناست یعنی در قیاس با مخلوقات نامحدود است یا خودش نامحدود است(چون اگر در قیاس بامخلوقات نامحدود باشد بازهم حدی دارد). #پاسخ_به_سوالات

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

1 نظر