لیست پخش سریع

تورم ربا ارث حجاب اوقات نماز

620 بازدید

admin

در این فایل پاسخ استاد را به چهار سوال درباره 1_ #تورم و #ارزش پول #وربا 2_ #سهم_ارث_زنان 3_ #حجاب_خانمها 4_ #تفاوت_اوقات_نماز در مناطق مختلف کره ی زمین را بشنوید

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر