لیست پخش سریع

پاسخ به مقاله نقدقرآن ۱- ناسخ و منسوخ

2 K بازدید

admin

آیا خدا پشیمان می شود؟ تغییر شرایط باعث تغییر احکام می شوند. قانون لاضرر، اجتهاد زنده. آیا در سوره های مکی دستور به صبر و در سوره های مدنی دستور به کشتار داده شده است؟ پاسخ به آقای غروی که معتقد به ناسخ و منسوخ نیستند. برای بحث کامل تر ناسخ و منسوخ به ویدیوهای زیر مراجعه کنید https://media.mtabatabaie.com/video/820/
https://media.mtabatabaie.com/video/821/
https://media.mtabatabaie.com/video/827/
https://media.mtabatabaie.com/video/828/
https://media.mtabatabaie.com/video/829/

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر