لیست پخش سریع

پاسخ به مقاله نقدقرآن ۲-نظر مشرکین درباره اعجاز قرآن

1 K بازدید

admin

آیا قدما اعجاز لفظی قرآن را قبول نداشتند؟ نظر مشرکین صدر اسلام چه بود؟ نظر ولید بن مغیره و عتبة بن ربيعة

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر