لیست پخش سریع

پاسخ به مقاله نقدقرآن ۳- اعجاز قرآن

1 K بازدید

admin

آیا ابراهیم نظام معتزلی و ابوالعلا معری اعجاز لفظی را قبول نداشتند؟ ( خوشبختانه ویکیپدیا به بی سند بودن این ادعا توسط علی دشتی در ۲۳ سال پی برده و اخیرا آنرا حذف کرده است) اعجاز محتوی ؟ دستورات اخلاقی قرآن چیست؟ آیا داستانهای قرآن تکرار داستانهای یهودیان و مسیحیان است؟ آیا احکام اسلامی همان احکام جاهلی است؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر