لیست پخش سریع

پاسخ به مقاله نقدقرآن ۶- ارزش های ادبی و فصاحت قرآن

1 K بازدید

admin

پاسخ به نلدکه در مورد ارزش های ادبی قرآن و سبک قرآن علمای بزرگ اسلام بعد از اختراع علوم بلاغی اول از آیات قرآن شاهد آورده اند مقایسه یک ضرب المثل عرب با آیه ای از قرآن آیا سبک قرآن منحصر به فرد است؟ نظر دکتر شبلی شمیل در مورد فصاحت قرآن

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

1 نظر