لیست پخش سریع

پاسخ به مقاله نقدقرآن ۷- صحت تاریخی قرآن

1 K بازدید

admin

آیا همه آنچه نازل شده بر محمد نوشته شده است؟ آیا سوره فاتحه چون به صورت دعا است، کلام خدا نیست؟ آیا عبدالله بن مسعود با قرار دادن سوره فاتحه در مصحف مخالف بود؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر