لیست پخش سریع

پاسخ به مقاله نقدقرآن ۸- بازتاب خرافات جاهلی در قرآن

2 K بازدید

admin

علت آمدن جن در قرآن چیست؟ آیا جن یک مساله خرافی است؟ آیا چشم زخم در قرآن آمده است؟ عدم ازدواج با زن پدر آب دادن حاجیان هفت دور طواف کعبه احکام امضایی، احکامی که بوده و قرآن تایید کرده است.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر