لیست پخش سریع

پاسخ به مقاله نقدقرآن ۱۱- تحدی قرآن

1 K بازدید

admin

معنی تحدی قرآن و مثل قرآن آوردن چیست؟ آیا استدلال تحدی درست است؟ نظر دکتر شبلی شمیل نظر ابوالعلا معری

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر