لیست پخش سریع

پاسخ به مقاله نقدقرآن ۱۲- نسبت دادن قرآن به خدا

2 K بازدید

admin

چطور می توان قرآن را به خدا نسبت داد؟ وَمَا قَدَرُوا اللَّـهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّـهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْ نسبت دادن قرآن به شیطان و فرشته و شان هدایتگری خدا کتاب الفرقان الحق اسمهای متعدد برای یک مسما آن مسما را چندتا نمی کند

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر