لیست پخش سریع

واقعه بنی قریظه ؛ پاسخ به سلیمانی امیری 1

1 K بازدید

admin

پیمان نامه پیامبر(ص) با یهودیان پیمان شکنی بنی قریظه رفتار با پیمان شکنها بر اساس تورات پس از انتشار سخنرانی های استاد طباطبایی ،با عنوان " یهود_در_صدر_اسلام "جناب آقای ایمان_سلیمانی_امیری ،یک فایل صوتی تحت عنوان "واقعه بنی_قریظه ؛جلسه اول ،پاسخ به طباطبایی "در نقد فایلهای استاد طباطبایی منتشر کرده اند. در فایل صوتی زیر نظر دوستان عزیز را به بخش اول جواب استاد طباطبایی به آقای سلیمانی در این زمینه جلب میکنیم

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

2 نظر