لیست پخش سریع

واقعه بنی قریظه ؛ پاسخ به سلیمانی امیری 2

1 K بازدید

admin

متن پیمان نامه پیامبر(ص) با یهودیان اقدامات بنی قریظه بعد از نقض پیمان رفتار پیامبر با بنی قریظه واقعه بنی قینقاع

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

1 نظر