لیست پخش سریع

پندار داوکینز 2-ریشه شرها

1 K بازدید

admin

نقد کتاب پندار خدا اثر ریچارد داوکینز پیشگفتار کتاب دین ریشه شرها است یا تعصب نظریه انتخاب طبیعی داروین اخلاق مادی

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر