لیست پخش سریع

پندار داوکینز 6-نقد ناتورالیسم یا طبیعت گرایی

833 بازدید

admin

نقد کتاب پندار خدا اثر ریچارد داوکینز فصل اول کتاب نگرش دینداران به طبیعت تشویق به تحقیق در طبیعت در آیات قرآن نقد ناتورالیسم یا طبیعت گرایی آیا عامل ایجاد جهان، ما را ول کرده است؟ تجلی نشانه های خدا

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

1 نظر