لیست پخش سریع

پندار داوکینز 7-دین انشتینی

870 بازدید

admin

نقد کتاب پندار خدا اثر ریچارد داوکینز فصل اول کتاب دین انشتینی چیزی فراسوی همه ی چیزهای تجربه پذیر خدای عهد عتیق احترام ناسزاوار

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر