لیست پخش سریع

پندار داوکینز 9-هوش فرا انسانی

682 بازدید

admin

هوش فرا انسانی هوش انسان زاده طبیعت شواهد وجود خدا چند خدایی و خدای واحد جهان هم به یک سیستم واحد تبدیل شده است توحید مقدم بر شرک بوده است

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر