لیست پخش سریع

خطبه جمعه تاریخ نامعلوم - تفسیر سوره اللیل، تزکیه نفس

201 بازدید

admin

- تفسیر سوره اللیل - فرق بین اخلاق و آداب و رسوم - آیا اخلاق نسبی است؟ - تزکیه نفس و رستگاری - تلاش برای یافتن حق - مبارزه با بخل

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر