لیست پخش سریع

در دفاع از علی (ع) (پاسخ به بهرام مشیری) 1

37 K بازدید

admin

گاه افراد ناآگاه به تاریخ، درباره مسلّم ترین حقایق تاریخی حرف هایی بی پایه و اساس می زنند. البته این کار آنها تا زمانی که به عقاید و شخصیت های مورد احترام دیگران مربوط نگردد مشکلی ایجاد نمی کند اما وقتی می خواهند درباره افراد مورد علاقه انسان های دیگر سخن بگویند بهتر است اندکی مطالعه درست نیز داشته باشند. در این ویدئو آقای طباطبایی به اظهارات بی پایه و اساس یهرام مشیری درباره حضرت علی (ع) پاسخ می دهد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر