لیست پخش سریع

جایگاه زن در اسلام ۱ ( پاسخ به مشیری درباره حقوق زن ۱)

28 K بازدید

admin

آقای بهرام مشیری در ویدئویی به نام “وضعیت زنان قبل از اسلام در جوامع عرب” منتشر شده در سایت یوتوب، مسائلی را مطرح کرده اند و مطالبی را به اسلام نسبت داده اند که استاد طباطبایی در این ویدئو به ایشان و همفکران ایشان پاسخ داده اند. آیا اسلام جایگاه زن را پایین تر و کم ارزش تر از مرد می داند؟ آیا قرآن زن را وسیله کامجویی مردان معرفی کرده است؟ معنای حقیقی آیاتی که مخالفان اسلام مطرح می کنند تا نشان دهند اسلام زنان را تحقیر می کند، چیست؟ احادیث مورد استناد این افراد چیست و تا چه حد قابل اعتماد است؟ پاسخ استاد طباطبایی را در این ویدئو ببینید.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر