لیست پخش سریع

پاسخ به نامه ها و نظرات 3

13 K بازدید

admin

در این ویدئو می توانید پاسخ استاد به نظرات زیر را ببینید: ۱) حضرت محمد شما به کاروانهای تجاری قریش حمله می کرده است و نمی توانید ذات غارتگری اسلام را تکذیب کنید ۲) این دلایل ایشان برای دبستانیها یا حزبالهی ها بدرد میخوره در طول ۱۴۰۰ سال اگه تونستید یک کشور نام ببرید که اسلامی باشه و زن در آن احترام داشته باشه دیگه لازم نیست اینهمه خرف بزنید ۳) می‌فرمایید قرآن همه جا به احترام و ادب از زن و رابطه جنسی می‌گوید و عباراتی به مانند ملامسه به کار برده است. لطف کنید به کار بردن لغت فرج را توضیح دهید: ۴) آقای حسینی،شما چرا خود را در حد مشیری تنزل میدهید؟ ایشان فردی …

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر