لیست پخش سریع

در گزارش ناریخ خیانت نکنیم (قسمت ۱)

16 K بازدید

admin

پاسخ استاد طباطبایی به درخواست های ملاقات، همچنین پاسخ ایشان به ناسزاها و توهین های ارسال شده به سایت ، بیان انگیزه استاد طباطبایی در پاسخ به مخالفان اسلام، مساله خیانت در گزارش تاریخ و مبارزه با آن و تقبیح مطلق گرایی در هنگام قضاوت درباره عقاید دیگران و ادامه پاسخ به ایرادات گرقته شده بر ویدئوی “جایگاه زن در اسلام” از قبیل :

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر