لیست پخش سریع

جایگاه زن در اسلام ۲ ( پاسخ به چند سوال درباره حقوق زنان)

32 K بازدید

admin

چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ آیا شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است؟ چرا بعضی از فقها ازدواج با دختران خردسال را مجاز دانسته اند؟ پاسخ آقای طباطبایی به این سوالات را در این ویدئو ببینید.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر