لیست پخش سریع

پاسخ به نامه ها و نظرات 5

18 K بازدید

admin

پاسخ به دو سوال زیر را در این ویدئو می بینید: ۱) چرا می گویید صفیه پیش از ازدواج با پیامبر اسلام عدّه نگه داشته است. بعضی از منابع تاریخی در اینباره سکوت کرده اند. ۲) در قرآن بی نظمی وجود دارد و به نظر کتابی به بهم ریخته می آید. گاهی ارتباط آیات مشخص نیست. همچنین بعضی از مسائل چندین بار تکرار شده است. علت چیست؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر