لیست پخش سریع

سومین پاسخ مصطفی طباطبایی به بهرام مشیری (قسمت سوم)

9 K بازدید

admin

آقای بهرام مشیری در برنامه های سرزمین جاوید به تاریخ ششم ماه می سال جاری میلادی پاسخ هایی به نقد های آقای طباطبایی ارائه کرده اند. اصل سخنان آقای مشیری را می توانید در سایت ایشان ببینید. مسائل مختلف و مطالب گوناگونی در سخنان آقای مشیری وجود دارد. ویدئو حاضر پاسخ آقای طباطبایی به اظهارات اخیر ایشان است. ظاهراً آقای مشیری آخرین پاسخ های آقای طباطبایی را هنوز نشنیده بودند و مسائلی را دوباره تکرار کرده اند. در نتیجه آقای طباطبایی در این ویدئو به مسائلی که پیش از این پاسخ داده اند؛ اشاره ای ندارند.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر